Kristofer Lie har 30 år med sauehold bak seg, men ble først i voksen alder interessert i jordbruk. Han begynte på agronomutdanning som 26-åring og da han overtok gården var det kun jord og mark. I 1984 startet han med sagbruk.

Drifta på garden er i hovedsak basert på sauehald med ca. 100 morsauer av villsau pluss ca 20 spelsau. I tillegg er det hest, gris,kaniner og høns på garden. Leitet gard er også ein av 6 eigarar av Strilalam

 

I dag sysselsetter gården to fulle stillinger og Gardstunet barnehage har 15 årsverk. 

 

Inn på Tunet er et tilbud til elevar i Fjell kommune med lærevanskar eller  samhandlingsvanskar som Lie drifter.

 

Så stort er hans ynskje om å formidle tradisjonell gardsdrift til oppvoksende generasjoner, at han har sett av delar av gardseiendommen til bygging av 18 boliger i eit moderne tun. Dei er godkjente . – Til oppvarming av alle bygningene skal eg etablera eit flisfyringsanlegg. Det er godkjent og klart for bygging.

Fjell Gard 2010
Villsauer på Eikjabotsfjellet
ot Hjeltefjorden
Alelam er også kjekt
for store og små
Hestene på beite