"Inn på Tunet" på Leitet gard er tilbod til elevar i Fjell kommune med lærevanskar eller  samhandlingsvanskar

Vi har  elevar 3 dagar i veka. Halve dagar for alle. Maks 4 elevar i kvar gruppe.

Desse elevane er det Hanne som har ansvaret for i samarbeid med Grete som er spesialpedagog .

I tilllegg har vi 2 brukarar  ein dag ei veka på ”jobb”.

 

Oppgåvene til elevane er å vera med på den daglege drifta på garden som består i å mata og stella dyra samt anna forefallande arbeid som er nødvedig på ein gard avhengig av årstida.

 

Sommeravslutning
med naust og båt
Kontoret på loftet
for elevar

Pause i Gapahuken
etter rydding av beite
ULike aktiviteter på
Leitet Gard